APVip® for dig som er leder

Tid til dialog?

RO, OVERBLIK  og LEDELSESKOMPETANCE .

Værktøjet sikrer,  at du på en enkel måde kan tage hånd om den ledelsesopgave, som ligger i at sikre medarbejdernes trivsel og engagement….

Som leder ved du, at medarbejderne både ligger inde med en stor viden, og at trivslen er afgørende for at holde på engagement og de dygtige medarbejdere. Begge dele er afgørende for produktiviteten. Men du har også forrygende travlt, så måske forekommer det uoverskueligt at tage dig af det for alvor. APVip® gør det nemt for dig. Med ét klik får du overblik og kan på få minutter vurdere stemningen på det aktuelle tema. Du kan fokusere din ledelsesindsats – også på distancen – og månedligt drøfte initiativer og mål på basis af enkel, faktabaseret grafik.

quote
APVip® gør det komplicerede enkelt – og det tunge lettere.
stats-noloop

Følg udviklingen real time…

Oversigten over dine medarbejderes tilkendegivelse på det aktuelle månedlige tema, genereres løbende og leveres i en enkel grafisk form, som drøftes månedligt med medarbejderne.Det er enkelt at fastlægge et ambitionsniveau og synligt hvorvidt de indfries!

leder_illustration

Dialog og involvering

Et enkelt klik giver dig de to grafer som er relevante at drøfte. det kan være svarprocent, fremdrift på temaet og hvilket undertema som der skal sættes ekstra fokus på.

En enkel lederguide støtter dig. Formen beslutter du selv,- måske er det enklest at gør i tilknytning til tavlemøder, måske i tilknytning til andre månedlige møder…

Få fakta om fremdrift i et blik….

Du kan månedlig følge den samlede fremdrift i afdelingen på et enkelt speedometer. Du kan også filtrere på underliggende funktioner, geografisk placering etc.

Du dokumenterer således enkelt fakta omkring trivselstemaer og kan evt. benytte det på infoskærme mv…..

renee-fisher
quote

APVip gør det lettere at komme til at snakke om sagens kerne, fordi vi tager udgangspunkt i noget konkret- nemlig medarbejdernes svar i APVip. For mig er APVip et godt og konkret ledelsesredskab, der gør det muligt for mig at følge med og være tæt på mine medarbejdere. Vi bruger det aktivt på vores ugentlige tavlemøder og i vores årlige medarbejderudviklingssamtaler

Produktionschef i Roblon A/S,
Gert L. Knudsen