APVip® til dig som er direktør

Trivselskvalitet?

SOM OVERORDNET ANSVARLIG FÅR DU RO…

  • Fordi du til stadighed har det store OVERBLIK på valgte temaer i forhold til kvartalsfremdrift eller årligt i form af bidrag til CSR regnskaber
  • Fordi du KVALIFICERER LEDERSKABET i din organisation,- der er lagt en struktur for hvordan der følges op på medarbejdernes tilkendegivelse
  • Fordi du sikrer dig at forandringer ikke dræner organisationen for energi,- der kan løbende udvises RETTIDIG OMHU
  • Fordi TRANSPARENS OG TILLID understøttes ved brugen af APVip
  • Fordi FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING af medarbejdere handler om at du kan dokumentere at I er optaget af at medarbejderne føler sig involveret, lyttet til og at de ikke skal vente et år på at der tages action på deres frustrationer

APVip® gør det komplicerede enkelt – og det tunge lettere.

Følg udviklingen real time…

-på valgte trivselsparametre i hele organisationen eller filtrer på lokation, division etc. til brug for interne drøftelser og eller som enkel og hurtig orientering til bestyrelsen.

Årlig CSR rapportering……

Spar tid og ressourcer på at generere dokumentation for virksomhedens engagement omkring social kapital og trivsel i det årlige regnskab. Med et klik genereres den relevante grafiske oversigt..

Sæt strategisk fokus på det som giver størst effekt…

Følg udviklingen på de enkelte valgte spørgsmål og fokuser den overordnede indsats og mål på det som kan trække jeres samlede scoring op.

Gør jeres indsats synlig ved at sætte den løbende udvikling på info boards, eller brug det i forhold til rekruttering og branding..

Helt overordnet set giver APVip et let og enkelt overblik over trivslen i virksomheden, og gør det enkelt at rapportere på trivsel internt som eksternt, hvor det indgår i vores CSR rapport. For nyligt har vi desuden integreret APVip som en del af vores årlige medarbejderudviklingssamtaler. Jeg oplever, at jeg får en mere kvalificeret dialog med mine medarbejdere om netop deres trivsel på baggrund af deres egne løbende bidrag til trivselsmålingerne.

CFO i Roblon A/S, Carsten Michno