APVip® for dig som leder

Tid til dialog?

RO, OVERBLIK  og LEDELSESKOMPETANCE .

Værktøjet sikrer,  at du på en enkel måde kan tage hånd om den ledelsesopgave, som ligger i at sikre medarbejdernes trivsel og engagement….

Som leder ved du, at medarbejderne både ligger inde med en stor viden, og at trivslen er afgørende for at holde på engagement og de dygtige medarbejdere. Begge dele er afgørende for produktiviteten. Men du har også forrygende travlt, så måske forekommer det uoverskueligt at tage dig af det for alvor. APVip® gør det nemt for dig. Med ét klik får du overblik og kan på få minutter vurdere stemningen på det aktuelle tema. Du kan fokusere din ledelsesindsats – også på distancen – og månedligt drøfte initiativer og mål på basis af enkel, faktabaseret grafik.

APVip® gør det komplicerede enkelt – og det tunge lettere.

Følg udviklingen real time…

Oversigten over dine medarbejderes tilkendegivelse på det aktuelle månedlige tema, genereres løbende og leveres i en enkel grafisk form, som drøftes månedligt med medarbejderne.Det er enkelt at fastlægge et ambitionsniveau og synligt hvorvidt de indfries!

Dialog og involvering

Et enkelt klik giver dig de to grafer som er relevante at drøfte. det kan være svarprocent, fremdrift på temaet og hvilket undertema som der skal sættes ekstra fokus på.

En enkel lederguide støtter dig. Formen beslutter du selv,- måske er det enklest at gør i tilknytning til tavlemøder, måske i tilknytning til andre månedlige møder…

Få fakta om fremdrift i et blik….

Du kan månedlig følge den samlede fremdrift i afdelingen på et enkelt speedometer. Du kan også filtrere på underliggende funktioner, geografisk placering etc.

Du dokumenterer således enkelt fakta omkring trivselstemaer og kan evt. benytte det på infoskærme mv…..

APVip gør det lettere at komme til at snakke om sagens kerne, fordi vi tager udgangspunkt i noget konkret- nemlig medarbejdernes svar i APVip. For mig er APVip et godt og konkret ledelsesredskab, der gør det muligt for mig at følge med og være tæt på mine medarbejdere. Vi bruger det aktivt på vores ugentlige tavlemøder og i vores årlige medarbejderudviklingssamtaler

Produktionschef i Roblon A/S, Gert L. Knudsen

Det er først og fremmest et utroligt enkelt og fleksibelt ledelsesværktøj at arbejde med i en travl hverdag. De månedlige notifikationer sikrer et hurtigt overblik, som gør det nemt for mig at tage den relevante dialog omkring forbedringer både på team og medarbejderniveau!
Og så er det vigtigt at temaer og spørgsmål er relevante og fleksible,- vi bestemmer selv og kan skifte dem ud efter behov.....

Digitaliserings-& Udviklingschef Pihl & Søn, Stefan Bruhn