APVip® hvis du arbejder med HR & Arbejdsmiljø

Parkering af ansvar?

APVip® SIKRER AT TRIVSELSFREMME SKER I DEN DAGLIGE DRIFT OG IKKE BLIVER PARKERET I HR- OG ARBEJSMILJØUDVALG…

I får frigjort TID til at sikre Jer:

-overblik og værdiskabende sparring med og  i organisationen

-Initiativer i forhold til strategisk fokuserede og produktivitetsfremmende indsatser ( rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, MUS, uddannelsesinitiativer mv.)

Sund fornuft sat i system!

Brug APVip’en i MUS samtalen

Lad leder og medarbejde tale nøgternt og faktabaseret om medarbejderens udviklingskurve på de udvalgte trivselsspørgsmål.

Synliggør virksomhedens trivselsengagement på en enkel og illustrativ måde

Generer rapport til brug for virksomhedens CSR-regnskab og engager medarbejdere og gæster i virksomheden ved at vise de enkle udviklingsgrafer på infoskærme og lignende. Brug endvidere de enkle rapporter som dokumentation for jeres arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Det bliver nemt at arbejde strategisk med trivselsfremme. idet holdninger omsættes til data, som gør det nemt at målsætte og evaluere indsatserne.

Lederskabet sættes i system og kvalitetsikres

Systemet har en struktur, som lægger op til at lederne har et månedligt dialogmøde med deres respektive team. Lederrapporten generes med et enkelt klik som  pdf eller på print og danner grundlag for feed back og medarbejderinvolvering på dialogmøderne. Der er endvidere tilknyttet en lederguide, som danner basis og som HR kan videreudvikle på.

“Det giver mig ro, fordi jeg hele tiden, realtime, har det store forkromede overblik over trivslen i virksomheden. Jeg oplever, at det giver dialoger mellem medarbejdere og ledere af høj kvalitet, fordi dialogerne med input fra APVip systemet, er faktabaserede. For mig giver det mulighed for at iværksætte kvalificerede og målrettede aktiviteter og dermed en mulighed for at bruge ressourcerne i HR, der hvor de gør mest nytte.

HR & Communications Manager i Roblon A/S, Mette Wilgaard
Play Video

Hør mere