APVip® til medarbejderen

Hvad rører sig?

UNDER OVERFLADEN ER ISBJERGET UNDER STADIGE FORANDRINGER. NOGLE FORANDRINGER SKABES AF YDRE OMSTÆNDIGHEDER; MEN RIGTIG MEGET BESTEMMES AF MEDARBEJDERNES HOLDNINGER. DERFOR ER DET AFGØRENDE AT VIDE HVORDAN TINGENE SER UD FRA ET MEDARBEJDERPERSPEKTIV!

Man snakker så meget om at medarbejderne er virksomhedens største ressource. Problemet er bare, at det er sjældent, at man som medarbejder reelt føler, at man får frigjort al den viden og kreativitet man ligger inde med… Svar på mange spørgsmål i de årlige målinger omkring psykisk arbejdsmiljø og trivsel, afhænger lidt af dagsformen- og måske finder man ikke spørgsmålene relevante….

APVip® sikrer løbende struktureret dialog i teamet, så du føler dig  hørt, mødt og forstået

Derudover kan du tage dine rapport med som et håndgribelig og konkret bidrag til den årlige MUS….

Vi tager din APV et skridt videre. Færre spørgsmål- mere handling.

Giv din holdning til kende….

APVip® er medarbejdernes talerør i en travl hverdag. De genkendelig emoticons sikrer en nem og effektiv mulighed for at tilkendegive din oplevelse af periodens valgte trivselsparameter

Følg din egen historik

Selvrefleksion ud fra et nøgternt grundlag, kan give anledning til overvejelser om justering af adfærd, initiativer og mål.

MUS: Du og din leder har det samme faktuelle udgangspunkt for, hvordan dine tilkendegivelser omkring de besluttede trivselsparametre har udviklet sig over året.

Sammen kan I derfor på et nøgternt grundlag drøfte ideer og ambitioner for fremtiden.

Giv din holdning til kende….

APVip® er medarbejdernes talerør i en travl hverdag. De genkendelig emoticons sikrer en nem og effektiv mulighed for at tilkendegive din oplevelse af periodens valgte trivselsparameter

Det er let og tilgængeligt at bruge. Jeg er glad for, at jeg som medarbejder har mulighed for at komme til orde på så enkel og let tilgængelig en måde.Opfølgningen med min leder og mine kolleger i afdelingen har stor positiv indflydelse på det daglige samarbejde.

Sales Support i Roblon A/S, Mette Hald